Inteligentna przyszłość:
rewolucja AI w nauce online
Witaj w erze inteligentnego e-learningu: nasz nowy projekt łączy potęgę AI z praktyczną wiedzą, tworząc kursy, które adaptują się do indywidualnego tempa nauki i otwierają nowe horyzonty w edukacji online.
Pionierski projekt
e-learningowy z użyciem AI
Aktualnie realizujemy projekt, który wykorzystuje AI do stworzenia kompleksowego szkolenia dla traderów na rynkach akcji i futures, zarówno intraday, jak i w dłuższym wymiarze czasowym. Wybraliśmy to szkolenie jako pierwsze z kilku powodów:
1
Wymaga ono przyswojenia obszernej wiedzy.
2
Oprócz teorii, kurs obejmuje rozwój wielu praktycznych umiejętności.
3
Zawiera elementy rozwijania umiejętności psychologicznych, co jest wyzwaniem w szkoleniach online.
4
Szkolenie to oferuje kontrolowany i ograniczony zestaw zmiennych, które są wykorzystywane do budowania i uczenia modelu AI.
Wykorzystanie AI na wszystkich etapach projektu
AI jest kluczowym elementem naszego projektu i wykorzystujemy ją na różnych etapach:
W fazie przygotowania kursu, AI pomaga w kreowaniu materiałów.
Głównym celem jest wykorzystanie AI do rozwijania umiejętności tradingowych.
Tworzenie realistycznego środowiska nauki
Dzięki AI tworzymy środowisko, które oferuje uczestnikom szkolenia realistyczne symulacje i sytuacje edukacyjne dopasowane do ich kompetencji. To przełamuje ograniczenia tradycyjnego e-learningu, który często oferuje jedynie ograniczoną liczbę scenariuszy edukacyjnych.
Praktyczne ćwiczenia na Rynku w czasie rzeczywistym
Uczestnicy kursu biorą udział w ćwiczeniach na żywym rynku, wraz analizą i oceną przy wsparciu AI. Pozwala to na realistyczne symulacje. Korzystając z aplikacji Tradingview, uczestnik kursu wspierany przez AI dokonuje analizy rynku oraz uczy się tradingu.
Wykres dzięki uprzejmości Tradingview
AI w praktyce: Analiza rynku i zarządzanie ryzykiem
Podczas ćwiczeń uczestnicy analizują wykresy i podejmują decyzje inwestycyjne, takie jak zajmowanie pozycji czy ustalanie stop-loss. AI monitoruje te działania, co jest kluczowe dla ochrony kapitału. Bez AI trudno byłoby efektywnie zarządzać wieloma parametrami i projektować realistyczne sytuacje rynkowe.
Aspirujemy do przekształcenia edukacji online w podróż odkrywczą, gdzie sztuczna inteligencja staje się przewodnikiem ku przyszłości wiedzy. Tworzymy wirtualne przestrzenie edukacyjne, w których granice między rzeczywistością a nauką zacierają się, dając każdemu uczestnikowi szansę na rozwijanie umiejętności w środowisku niemal identycznym jak realny świat.
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by ThinkMediaSpace Sp. z o.o.
Polityka prywatności
Adres
ul. Starzyńska 21
62-090 Kiekrz
Kontakt
Telefon: (+48) 502 630 156
(+48) 514 207 949
E-mail: biuro@mediakursy.pl
Projektujemy efektywny
e-learning i pomagamy rozwijać kompetencje.

ThinkMediaSpace Sp. z o.o.
(właściciel marki mediaKURSY)